Reinertsen lavest på E6 i Trondheim

Onsdag 23. juni var det tilbudsåpning på E6 Sentervegen-Tonstad, som er ett av delprosjektene i E6 Jaktøyen-Tonstad i Trondheim.

I september blir det byggestart.

Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

- Reinertsen kr 200.110.707,-

- Søbstad/Syltern kr 221.914.749,-

- NCC kr 235.782.752

Kontraktsarbeidene omfatter blant annet bygging av ny E6, inkludert nytt Sentervegen-kryss (planfritt). Anlegg for gående og syklende er også inkludert. Nå skal tilbudene kontrolleres før entreprenør blir valgt.

Arbeidene starter i løpet av september 2011 og vil pågå i om lag to år.