Reinertsen bygger Thora Storm VGS

Sør-Trøndelag Fylkeskommunes kåret samarbeidet Reinertsen AS og HUS Arkitekter AS til vinnere av totalanbudskonkurransen om å bygge Thora Storm Videregående skole.

Thora Storm blir syvende skolen de to samarbeidspartnerne vinner. Den økonomiske ramme på prosjektet er satt til 325 millioner kroner.

Reinertsen, tegn_3 og HUS Arkitekters bidrag skiller seg ut som konkurransens klart beste. Med prosjektets klare og veloverveide organisering ligger forutsetningene for videreutvikling av prosjektet til et flott skoleanlegg vel til rette, skriver juryens arkitekter i sin kritikk. Den nye skolen har et bruttoareal på 10.318 kvm, og skal romme nær 1000 elever og lærere.

Skolen er et pedagogisk visjonært prosjekt med stor grad av sambruk, nærhet mellom lærere og elever og synliggjøring av elevaktivitet (spesielt verkstedlokaler) både innad i skolen og utad. Prosjektet har visjonære og framtidsrettede løsninger for skolebruken, blant annet gjennom god forming av fellesrom. Innovasjon ligger først og fremst gjennom god bruk av dagslys i de 2 fellesrommene, og gjennom grupperom som har fått en framtredende plass som utstikkende deler av fasaden.

Skolen får en tydelig adkomst både fra Suhmsgata og Elvegata, noe som er positivt i forhold til det tette samarbeidet mellom Thora Storm VGS og Trondheim katedralskole. Det er Adolf Øiens skole og Gerhard Schønings skole som nå slås sammen.

Vant på miljø
Reinertsen og HUS Arkitekter scoret best på miljø i konkurransen. I prosjektet er det eldste bygget bevart, men løftet betraktelig opp i energiklassifiseringen. Det nye bygget holder tilnærmet passivhuskrav i henhold til NS3701, kun med avvik på SFP faktoren. I det eldste bygget er det valgt et ventilasjonskonsept med høy gjenvinningsgrad, og mange desentraliserte aggregat. Det gir mulighet for optimal tidsstyring, i forhold til aktiviteter. Løsningen gir et fornuftig konsept i forhold til FDV kostnader. I tillegg etterisoleres fasade i tegl innvendig slik at varmetapet mer enn halveres.

- Det er spesielt hyggelig å vinne slike konkurranser hvor design og løsninger står sentralt, dette inspirer oss som firma. I tillegg er det fint å se at vår satsningen på tung kompetanse innen energi og miljø gir resultater i form av best score på miljø. All honnør til Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som vektlegger miljø og energiøkonomisering dette i prosjektet, sier Kristian Reinertsen i Reinertsen AS

Godt samarbeid
Det er et velkjent og godt fungerende team, som nå hiver seg på den store oppgaven med å bygge ny skole. Fra før av har Reinertsen AS og HUS Arkitekter har vunnet hele 6 andre skoler sammen. Samarbeidet står bak Charlottenlund VGS, Hønefoss VGS, Åsheim ungdomsskole, Charlottenlund ungdomsskole, Blussvoll ungdomsskole og Rosenborg ungdomsskole.

- Vi gleder oss veldig til å bygge den nye skolen på Kalvskinnet og det er som alltid stats med prosjekter i Trondheim. Skal jeg snakke kun som entreprenør blir det spesielt morsomt med konstruksjonene, og idrettshallen, som ligger 12 meter under bakken. Vi har hatt og har et svært godt samarbeid med HUS arkitekter. Vi bygger mye sammen. Her benytter vi mange av modellene fra tidligere utbygginger. Godt utprøvde prosesser gjør at vi klarer å bygge smartere, forteller Reinertsen.