Reinertsen bygger Stjørdal kulturhus

Trondheims-entreprenøren Reinertsen skal bygge det nye kulturhuset i Stjørdal. Kulturhuset er beregnet å koste 540 millioner kroner.

Den økonomiske rammen på 540 millioner kroner, som politikerne har vedtatt, holder med klar margin, skriver Stjørdal kommune på sine nettsider.

Det er nå klart hvilke entreprenører som skal være med å bygge et kulturhus i Stjørdal. Men like viktig er det at prislappen for et nytt kulturhus ikke overstiger 540 millioner kroner. - Dette styrker oss i troen på at anslaget vi har gjort er riktig, og dermed kan vi være mer sikker på at vi klarer å realisere kulturhuset innenfor det budsjettet politikerne har vedtatt, sier Inge Grøntvedt styreleder i Stjørdal kulturutvikling. - Budsjettes holdes også uten at det kuttes på kvalitet eller innhold, sier en fornøyd styreleder. Kulturhuset har vært budsjettert til 540 millioner kroner.

Bygg: Reinertsen

Rør/sanitær: ORAS Trondheim

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter as, JST Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS

Ventilasjon: ELNAN Økovent

Elektro: Vintervoll

Sceneteknikk: FotoPhono

Gruppa som har vurdert anbudene sier tilbyderne har gjort en god jobb og satt seg godt inn i saken. Det er nå valgt fem firma som hver innenfor sitt område skal bistå med å bygge kulturhuset.

Foreløpig går ikke Stjørdal kulturuvikling ut med hva de enkelte leverandørene skal ha for jobben.- Det skal være kontraktsavklaring og det er årsaken til at man ikke kan gå ut med de tilbudte prisene, sier Arne Fridtjov Venæs. Men han letter litt på sløret når det gjelder totalsummen. - Vi er faktisk litt under det som var kostnadsberegnet og det utgjør ca 10 millioner kroner. Så nå koster kulturhuset 530 millioner kroner. - Men dette kan beløpet kan fort endre seg når vi går i gang med kontraktsforhandlingen, presiserer Venæs.

- Nå prioriterer vi innsatsen på finansieringen og vi legger inn alt av fokus her, forteller Grøntvedt. Vi skal åpne dette huset i høsten 2013, og er derfor avhengig av politikerne og administrasjonen i Stjørdal kommune for å holde framdriften i dette prosjektet, sier han.

Finansieringsplanen legges fram i mai eller juni for politikerne i kommunestyret. - Det er mange faktorer som er usikker rundt finansiering. Men det vi har sikkert i dag er at vi vet hva som er prislappen og den blir ikke større enn 540 millioner kroner, avslutter Grøntvedt.