Reinås fikk aldri godkjent opsjonsutbetalingene

Styreleder Jan Reinås verken hadde eller trodde han hadde fått opsjonsutbetalingene til Hydro-sjefene godkjent av regjeringen.

Etter flere dagers spekulasjoner omkring Hydro-opsjonene, møttes næringsminister Dag Terje Andersen og Hydros styreleder Jan Reinås til oppklaringsmøte torsdag.

Etter møtet sier Reinås at han verken ba om å få eller trodde han hadde regjeringen bak seg i millionutbetalingene til Hydro-ledelsen. Han og Andersen er dessuten enige om at styret må ta eneansvaret for opsjonsutbetalingene på 210 millioner kroner som skal fordeles mellom 35 ledere i Hydro.

- Vi kan ikke gå til én eier og fraskrive oss ansvar, sier Reinås til NRK.
Den siste tiden er det også spekulert i om Hydros styreleder må gå som følge av opsjonsbråket.

- Så lenge styret og styreleder sitter, har vi full tillit til dem, sier næringsministeren.

- Styrelederen og jeg er enige om hva som har skjedd og hva som er arbeidsdelingen, sier Andersen.