Regulering av arbeidsinnvandring skaper splid i SV

Et flertall i SVs programkomité åpner for å regulere arbeidsinnvandringen, men flere medlemmer i partiet er uenige.

SV la onsdag fram utkastet til partiets nye arbeidsprogram for stortingsperioden 2021–2025. Det er tatt ut dissens for 22 punkter i utkastet, og ett av dem handler om reguleringen av arbeidsinnvandringen til Norge, skriver Klassekampen.

Flertallet stiller seg bak at «SV vil vurdere å midlertidig regulere arbeidsinnvandringen dersom særlig stort tilbud av arbeidskraft vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping».

– Dette handler om å bruke mulighetene vi har i dag til å kunne regulere arbeidsinnvandringen i perioder med et særlig høyt press på arbeidsmarkedet, der det er vanskelig å ha effektive grep mot sosial dumping, sier nestleder Kirsti Bergstø som leder programkomiteen.

Et mindretall ønsker derimot å stryke punktet. Blant dem er partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Jeg synes det er helt feil retning å gå for venstresida, sier Kaski og viser til at sosial dumping må bekjempes gjennom å organisere de som kommer til Norge og reversere endringene i arbeidsmiljøloven.

Også Sosialistisk Ungdoms representant i komiteen Andreas Sjalg Unneland mener punktet bør strykes.

Programmet skal endelig vedtas på SV landsmøte 23.–25. april.