Regner med rundt tusen skademeldinger

Tirsdag morgen hadde Norsk Naturskadepool fått melding om 520 skader i forbindelse med ekstremnedbøren på Vestlandet. I løpet av uken ventes en fordobling av antallet.

Folk har vel vært mer opptatt av å rydde opp og få bort vannet enn å kontakte forsikringsselskapet. I tillegg vil det nok komme inn flere skademeldinger når folk har fått sjekket landsteder og hytter, sier informasjonssjef i Norsk Naturskadepool, Stein Haakonsen til NTB. Han mener at i verste fall kan det bli forsikringsutbetalinger på mellom 140 og 150 millioner kroner. Men mest sannsynlig vil det bli noe under, sier Haakonsen. Neppe premieøkning Haakonsen tror ikke de nye skadene vil føre til premieøkning, selv om regnværet på Vestlandet i september også har ført til store utbetalinger. Vi satte ned premiesatsene tidligere i år og kommer neppe til å øke dem igjen foreløpig. Det skyldes at vi har mange gode år med lite skader bak oss og dermed har reserver til å tåle fremtidige skader, sier Haakonsen. Han opplyser at skredskadene i september førte til en gjennomsnittlig utbetaling på 330.000 kroner, mens vannskadene i gjennomsnitt var på vel 100.000 kroner. Gjennomsnittlig utbetaling for alle typer skader var på 150.000 kroner. Egenandelen på slike skader ble satt opp fra 1. april i år fra 4.000 til 8.000 kroner. Statlig fond Norsk Naturskadepool dekker all eiendom som er brannforsikret gjennom et forsikringsselskap. Forsikringen gjelder også ca. 5 mål av eiendommen rundt den forsikrede bygningsmassen. I tillegg kan folk få erstatning fra Statens Naturskadefond. Her kan man søke om erstatning for eiendom som ikke kan brannforsikres, for eksempel en privat vei eller et bryggeanlegg av stein, tapt jordvei eller avlingsskader. Mer ekstremt Haakonsen tror at klimaendringer har sammenheng med at ekstrem nedbør er et hyppigere fenomen enn tidligere. Dette vil igjen føre til flere erstatninger etter slik nedbør i fremtiden. Hittil er de høyeste skadeutbetalingene fra 1992, etter nyttårsorkanen på Vestlandet. Da kom utbetalingene opp i over 1,3 milliarder kroner, viser en oversikt fra Norsk Naturskadepool. Også i 1987 og i 1995 var det store utbetalinger, henholdsvis knapt 600 millioner og vel 1 milliard etter nedbør, stormflo og flom. I fjor hadde vi imidlertid et svært godt år med rundt 100 millioner i naturskadeutbetalinger til sammen, sier informasjonssjef Stein Haakonsen.