Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp mener det er for stor usikkerhet rundt det nye storsykehuset i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Regjeringspartiene sier nei til forslag om å utrede Ullevål, men advarer Helse sør-øst

Regjeringspartiene på Stortinget sier nei til full utredning av Ullevål-tomten som nytt storsykehus i Oslo,  men er bekymret for sykehusplanene i hovedstaden.

Både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet stemte tirsdag ned et forslag fra Rødt, SV og Sp om å pålegge regjeringen å utrede Ullevål sykehus-tomten som alternativ lokalisering for det nye storsykehuset i hovedstaden, som er vedtatt lagt til Gaustad.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier partiet ikke vil støtte forslaget, som hun omtaler som «altfor snevert».

– Jeg registrerer at Sp, SV og Rødt er mest opptatt av å utrede Ullevål-tomta, men vi er bekymret for langt mer enn valg av tomt, sier Bruun-Gundersen til NTB.

Må trygges

Frp og de andre regjeringspartiene er blant annet bekymret for om Oslo universitetssykehus vil klare å håndtere den økonomiske risikoen ved prosjektet, som er anslått til rundt 50 milliarder kroner. I sine merknader skriver partiene at det «hefter usikkerhet» ved at prosjektet skal finansieres ved hjelp av driftseffektiviseringer i milliardklassen fremover.

– Hvis det var så enkelt, hvorfor har de ikke gjort det før? Vi trenger å være trygge på at dette faktisk lar seg gjøre og ikke går utover pasienttilbudet i hele helseregionen. Derfor må disse tallene kvalitetssikres bedre, sier Bruun-Gundersen til NTB.

Blir ikke Frp trygget av svarene fra helseforetaket, kan partiet ende med å stemme nei til lånesøknaden til prosjektet, som er ventet å komme i forbindelse med statsbudsjettet til høsten, sier Bruun-Gundersen.

– For Frp er det viktig å gi de signalene allerede nå, så Helse sør-øst kan få anledning til å tenke nøye gjennom prosjektet, sier hun.

Godt nok «å belyse»

Regjeringspartiene er også bekymret for reguleringsrisikoen knyttet til Gaustad-tomten, men vil ikke støtte kravet om en full utredning av Ullevål-tomten. Helseforetaket vedtok tidligere i år etter massivt press å gå inn for å «belyse» Ullevål som alternativ lokalisering.

Åshild Bruun-Gundersen sier det viktigste ikke er om man kaller det «en belysning» eller «en utredning».

– Uansett hva man kaller det må resultatet gi et realistisk sammenligningsgrunnlag, så man velger den tomten som vil gi best tilbud til pasientene, sier hun.

Sp, SV og Rødt mener på sin side at det er høyst uklart hva det innebærer å belyse og peker på at dette begrepet ikke finnes i statens veileder for planlegging av sykehusbyggeprosjekter.

Ap redd for forsinkelser

Venstre har tidligere gått inn for å pålegge utredning av Ullevål-alternativet, men har nå sluttet rekkene sammen med de andre regjeringspartiene.

Ap støtter heller ikke de andre rødgrønne partienes utredningskrav og begrunner det blant annet med frykt for at det vil kunne forsinke utbyggingen.

Forslagsstillerne er skuffet over at forslaget ble skutt ned av flertallet.

– Regjeringspartiene går i praksis her langt i å si at det er gjort for dårlig arbeid med utredning av Ullevål. De vil bare ikke gjøre noe med det, og retter ikke opp i feilen, sier Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson i SV, til NTB.

– Arbeiderpartiet og Frp svikter sine egne Oslo-lag og hensynet til pasientbehandling når de stemmer mot utredning av Ullevål som alternativ, skriver Rødts leder Bjørnar Moxnes i en kommentar.

Det var i juni 2016 at helseminister Bent Høie (H) vedtok Helse sør-østs plan som går ut på å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad.

Den siste tiden har debatten rundt sykehuset blusset opp på ny. Både fagfolk, ansattes representanter og flere partier ønsker en ny utredning av Ullevål sykehus som et alternativ til Gaustad før en endelig beslutning fattes.