Bildet: F.v. Lars Jarle Nore (Rambøll), Kjersti Bjørkeng Størdal (tegn_3), Ragnar Bovim (prosjektleder Statsbygg), Merete Kvidal (avdelingsleder tegn_3), Ole-Petter Thunes (adm.dir. Rambøll), Marit Askeland (Rambøll). Siri Hunnes Blakstad (tegn 3) og Jurian van Meel er også sentrale i prosjektgruppen, men kunne dessverre ikke være med på bildet.

Regjeringskvartal-kontrakt signert

Mandag signerte Statsbygg med duoen tegn_3 og Rambøll Norge AS oppdraget om å lage en fullstendig oversikt over hva det nye Regjeringskvartalet skal inneholde av ulike funksjoner og hvor stor plass de skal ta, et såkalt rom- og funksjonsprogram.

- Sammen skal vi kartlegge behovene departementene har og vurdere om den foreslåtte arealnormen er hensiktsmessig. Det skal også som en del av oppdraget leveres premissdokumenter som dimensjoneringsgrunnlag til pågående planarbeider og mulighetsstudier, sier Lars Jarle Nore fra Rambøll.

- tegn_3 og Rambøll har tilbudt et sterkt team med spesialister på programmering, organisasjon og nye arbeidsplassløsninger. Fra Statsbyggs begrunnelse for tildeling av oppdraget kan vi se at vi vant basert på vår kompetanse der vi kombinerer forskning og praksis, og fra vår måte å angripe oppgaven på. Nå ser vi fram til å starte jobben sammen med brukerne og Statsbygg, sier Siri Hunnes Blakstad fra tegn 3.

- Vi er både stolte og ydmyke i forhold til å bli tildelt oppdraget med å utvikle rammene for gode fremtidsrettede arbeidsplasser i det nye Regjeringskvartalet. Dette er et strategisk viktig oppdrag for oss som samfunnsrådgivere og en hyggelig anerkjennelse av vår kompetanse sier Lars Jarle Nore.

- I vår forståelse av oppdraget har vi lagt vekt på at det er en rekke dilemma som vi skal finne gode løsninger på sammen med brukerne og Statsbygg. Eksempler på slike dilemma er behov for åpenhet versus behovet for sikkerhet og kontroll, ønsket om fleksibilitet i arealene versus ønske om standardisering, kontorarbeidsplass for de ansatte versus offentlig arena, og ønsket om bevaring av eksisterende bygg versus fornyelse, sier Siri Hunnes Blakstad.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga i sommer Statsbygg fullmakt til å inngå avtaler knyttet til statlig reguleringsplan og til arbeidet med rom- og funksjonsprogram i det nye regjeringskvartalet. KMD har allerede fastsatt at regjeringskvartalet skal ha 5700 arbeidsplasser. Arbeidet til tegn_3 og Rambøll skal starte med å gå gjennom og verifisere arealrammene.