Regjeringen vurderer å tilby tregere tog

For å spare penger vurderer regjeringen å bygge nye dobbeltspor på Intercity-triangelet på Østlandet som tåler kun 200 kilometer i timen i stedet for 250.

Intercity-utredningen ble levert for snart et år siden. Den forteller hvordan det nye dobbeltsporet skal danne et triangel fra Oslo til byene Skien, Halden og Lillehammer på ti år. Prosjektet koster 130 milliarder kroner og forutsetter at togene skal kunne kjøre i behagelige 250 kilometer i timen.

Nå viser beregninger fra Jernbaneverket at man kan spare 10 milliarder kroner ved å dimensjonere for 200 kilometer i timen i stedet, opplyser prosjektleder for Intercity-utbyggingen i Jernbaneverket, Anne Siri Haugen.

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) bekrefter at dette nå er en sak som er til vurdering. Hun avventer en oversikt over hva nedjusteringen fra 250 til 200 kilometer i timen vil bety for kostnader og tidsbruk.

– Det er en avveining vi er nødt til å gjøre, og det skal bli interessant å se om det blir lavere kostnader på alle strekninger. Det er en av de tingene jeg gjerne vil vite. Det er momenter som må tas i betraktningen, sier statsråden.

Et annet spørsmål som nå skal vurderes, er hvor raskt det nye triangelet skal bygges. Det har også med pris å gjøre. Utredningen fra i fjor slo fast at et helt nytt triangel av dobbeltspor kan stå ferdig innen ti år, men at den mest kostnadsoptimale utbyggingstiden vil være på cirka 13 år.