Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) vil stille tydeligere krav til fagskolene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Regjeringen vil stille tydeligere fagskole-krav

Kunnskapsdepartementet har sendt endringer i fagskoleloven ut på høring.

Ifølge Regjeringen er ett av forslagene å stille tydeligere krav til hva fagskoleutdanningene skal bygge på.

De ønsker også å åpne for kortere utdanninger enn i dag.

- Fagskolene er en viktig del av utdanningstilbudet vi har her i landet. Derfor har denne regjeringen vært så opptatt av å bruke penger på å heve kvaliteten på tilbudet, opprette flere plasser og egentlig endre hele regelverket for at fagskolene og studentene som går der skal få mer av de samme rettighetene som studenter ved universiteter og høyskoler. Nå ser vi at det er behov for å gjøre et par endringer i loven, og da sender vi det på høring nå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Fagskoler tilbyr korte, praksisnære og yrkesrettede utdanninger som skal være et alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Flere utdanninger er rettet mot byggenæringen.

I arbeidet med ny fagskolelov i 2018, ble det pekt på et behov for å tydeliggjøre hvilke krav til kunnskap som danner grunnlaget for fagskoleutdanningene. Regjeringen foreslår derfor å presisere dette i loven.

- Vi må stille samme krav til kunnskapsgrunnlaget ved fagskoler slik vi gjør for universiteter og høyskoler, uten at vi skal gjøre dem helt like. Mens utdanninger ved universiteter og høyskoler skal være forskningsbasert, skal fagskoleutdanningene være praksisnære og bygge på yrkesfaglige prinsipper og standarder i de bransjene studentene skal ut i, sier Asheim i meldingen.

I tillegg inneholder høringsnotatet forslag til endringer knyttet til i reglene om politiattest, opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger og sanksjoner mot bruk av falske dokumenter.

Les hele høringsnotatet her.