Regjeringen vil satse på bane og «superbuss»

  Fornebubanen, bybane til Åsane i Bergen og nye bussløsninger i Trondheim og Stavanger kan få statlig tilskudd, varsler regjeringen.

I en ny handlingsplan for kollektivtransport gjør regjeringen det klart at den vil bidra med investeringstilskudd som dekker 50 prosent av kostnadene ved viktige kollektivprosjekter i byområdene i Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger.

De mest aktuelle prosjektene i perioden fra 2014 til 2023 er ifølge den nye handlingsplanen Fornebubanen i Oslo og Akershus, Bybanen til Åsane i Bergen, en ny «superbussløsning» i Trondheimsområdet og prosjektet «Bussvei 2020» i Stavangerregionen.

Samtidig gjør regjeringen det klart at jernbanen skal reformeres. Det kan bli aktuelt å konkurranseutsette driften av selve togtilbudet, fastslås det i den nye handlingsplanen.

Målet er ifølge regjeringen å få på plass en «mer forretningsmessig forvaltning av jernbanen».