Fra venstre: Jeanette Iren Moen, leder samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet, adm. dir i Boligprodusentenes forening Per Jæger, adm. dir i BNL, Jon Sandnes, statsråd Jan Tore Sanner og statssekretær Per Willy Amundsen.

Regjeringen vil opprette seriøsitetsregister for byggenæringen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner håper et nytt seriøsitetsregister for bygg- og anleggsbedrifter skal være et verktøy mot svart arbeid og gjøre det enklere å velge seriøse firmaer i ROT-markedet.

- Svart arbeid er en kreftsvulst i systemet vårt som åpner opp for useriøse aktører og mafialignende tilstander i næringen. Det finnes ikke ett svar på disse utfordringene, men vi mener et seriøsitetsregister for bygg- og anleggsbedrifter, der man kan se om maleren, elektrikeren, mureren eller tømreren, har betalt skatten sin og om han er registrert i Brønnøysundregistrene, er et viktig grep, sier Jan Tore Sanner til Byggeindustrien.

Kan utvides

Foreløpig er det ikke bestemt når registeret skal være på plass, men for å kunne komme raskt i gang med arbeidet har statsråden valgt å starte i det små for så å utvide ordningen etter hvert.

Ansvaret for registeret skal ligge hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

- Vi starter med den informasjonen som er åpen og lett tilgjengelig, det vil si fra skatt og Brønnøysundregistrene. Så vil det være mulig å utvide omfanget av hva registeret skal inneholde over tid, sier Jan Tore Sanner og peker på kompetanse som et mulig neste steg dersom registeret skal utvides.

- En av utfordringene med å inkludere kompetanse på nåværende tidspunkt, er at vi ikke har registre som strekker seg lenger tilbake enn til 2011,sier Sanner.

- Men det viktigste er at vi har bestemt at dette verktøyet kommer, så får vi diskutere videre med næringen om hvordan ordningen kan utvides etter hvert, legger Sanner til.

Bakgrunnen for at seriøsitetsregisteret kommer på plass, er rapporten «Enkelt å være seriøs» som en samlet byggenæringen leverte til departementet i 2014.

Rapporten har allerede ført til flere nye tiltak som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører i byggenæringen.

Boligprodusentene fornøyd

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, er fornøyd med regjeringens beslutning.

- Når riksadvokaten forteller at vi har fått mafia i byggebransjen, så må vi ta noen nye grep, sier Per Jæger, som også mener det er positivt for hans medlemsbedrifter å få et nytt digitalt verktøy som hjelpe dem med å opprettholde påse-plikten de har med sine underleverandører.

- Så får vi heller bygge stein på stein når det gjelder hva dette registeret bør inneholde på sikt, men det viktigste nå er at usikkerheten rundt det er fjernet. Vi vet at det kommer, og så får vi ha en god dialog fremover om hvordan utviklingen blir, sier Jæger.

Transparens

Hos Byggenæringens Landsforening hilses seriøsitetsregisteret også velkommen.

- Vi er fornøyd med dette første steget. At det skal håndteres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), er viktig. Da har man laget en offentlig ordning som favner både den profesjonelle delen av næringen og oppussingsmarkedet. Når foretak fra bygg og anlegg får mulighet til å registrere seg i dette registeret, blir det samtidig en plattform for transparens i byggenæringen, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Bedre konkurransesituasjon for de seriøse

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet er også fornøyd med beslutningen om å innføre registeret, og mener de som satser på lærlinger og fagarbeidere vil komme i en bedre konkurransesituasjon med verktøyet.

- Å være seriøs er et virkemiddel mot sosial dumping og arbeidslivskriminaliet. Når dette er rullet ut og alle bedrifter har hatt anledning til å registrere seg, så har forbrukeren grunn til å stille spørsmål dersom du ikke er til stede, mener Eggum.

Han håper også at ordningen kan utvides på sikt.

- Vi kan ha mange flere ting i et sånt register som gjør det enda mer interessant, for eksempel kompetanse, men også hvorvidt en bedrift har tariffavtale eller ikke, sier Eggum