Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen vil lempe på taushetsplikt for å avsløre arbeidslivskriminalitet

Regjeringen vil lempe på en taushetsplikt som hindrer offentlige etater fra å dele viktig informasjon som kan avsløre grov arbeidskriminalitet.

– Vi ønsker å endre loven og sender nå ut et forslag på høring for å gjøre det lettere for kontrollmyndighetene å dele informasjonen seg imellom, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til TV 2.

Hauglie mener den foreslåtte regelendringen vil være viktig i kampen mot skalt A-krim, som hvert år i sum estimeres til å koste samfunnet 40 milliarder kroner. Spydspissen i dette arbeidet er sju ulike A-krimsentre, som avslører alt fra svart arbeid og menneskehandel til skattekriminalitet og trygdebedrageri.

Ved disse sentrene sitter representanter fra Nav, politiet, skatt, kemner og arbeidstilsynet side om side, men mange av opplysningene fra eksempelvis Nav er taushetsbelagte.

– Vi som jobber med A-krim ser selvfølgelig veldig positivt på den lempingen av taushetsplikten som nå regjeringen foreslår, og det er ingen tvil om at de kriminelle er de eneste som har tjent på den strenge praktiseringen som i dag, sier Rudolf Christoffersen, påtaleansvarlig ved A-krimsenteret i Bergen, til samme kanal.

Regjeringen understreker at lovendringen ikke vil omfatte sensitive personopplysning knyttet til eksempelvis helse.