Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Regjeringen vil foreta smartere og grønnere innkjøp

Smartere innkjøp kan spare staten for flere milliarder kroner. Det mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som også vil foreta grønnere innkjøp.

Røe Isaksen la onsdag fram regjeringens nye stortingsmelding om offentlige innkjøp.

– Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, mener næringsministeren.

Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig, men varsler ikke noen endringer i selve regelverket.

Statsråden mener at det er fullt mulig å gi innbyggerne bedre kvalitet til bedre pris og at det er mulig å spare mange milliarder kroner på en bedre anskaffelsespolitikk.

– Det offentlige bruker over 500 milliarder kroner i året på offentlige innkjøp. Disse pengene kan vi få mer igjen for, til det beste for oppdragsgivere, leverandører og for samfunnet. Målet med meldingen er derfor at offentlige anskaffelser blir gjort på en bedre, på en grønnere og mer effektiv måte, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen mener at digitalisering av innkjøpsvirksomheten er en nøkkelfaktor, og vil at alle offentlige innkjøp skal heldigitaliseres innen 2024.