Regjeringen vil droppe tilfluktsrom

Regjeringen vil legge ned tilfluktsromsordningen og i stedet lage en ny ordning med trygge oppholdssteder for sivile.

Det går fram av samfunnssikkerhetsmeldingen, som regjeringen la fram fredag.

Regjeringen vil be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) vurdere og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder.

– Tilfluktsromsordningen i sin nåværende form avvikles når det er etablert en ny ordning for trygge oppholdssteder for befolkningen, heter det i meldingen.

Oppholdsstedene skal brukes av sivile «ved evakuering i hele krisespekteret», heter det i meldingen.

Regjeringen mener ordningen med tilfluktsrom bør droppes av hensyn til både økonomi og beredskap. Dagens tilfluktsromsløsning er utdatert, er konklusjonen.

– Befolkningen vil sannsynligvis ikke rekke å søke dekning i et tilfluktsrom, da mange av rommene er plassert feil med hensyn til hvor befolkningen faktisk oppholder seg i dag. Flere Nato-land vurderer tilfluktsrom som mindre aktuelle grunnet kort varslingstid ved angrep, og anbefaler at sivil beskyttelse i større grad baseres på effektiv varsling og informasjon, og at det må søkes dekning der man oppholder seg, heter det.