Torsdag var den offisielle åpningen av det 159. storting. Kong Harald leser trontalen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen varsler slutten på oljealderen

Oljevirksomheten kommer i fremtiden ikke til å være motoren i økonomien. Det vil kreve betydelige omstillinger, ifølge regjeringen.

I trontalen, som ble lest opp av kongen under åpningen av Stortinget torsdag, advarer regjeringen om at «det kan oppleves som tryggere å holde fast ved det gamle». Det er ingen farbar vei inn i en fremtid med betydelig befolkningsvekst, redusert oljeaktivitet og store klimaendringer.

– Den største trusselen for den norske samfunnsmodellen er at vi ikke klarer å omstille i tide. Regjeringen mener det haster med å komme i gang, leste kong Harald fra trontalen.

Slik tradisjonen er i Norge, er det kongen som leser opp trontalen, men det er regjeringen som skriver den og som står for det politiske innholdet i den. Da det 159. Storting ble åpnet torsdag, gikk statsminister Erna Solberg til kong Harald og overleverte manuset han deretter leste fra.

Et samfunn i endring

– Vi blir stadig flere. Og vi blir stadig flere eldre. Oljeaktiviteten vil ikke lenger være motoren for vår økonomiske vekst. Og vi må tilpasse oss det jordkloden tåler av karbonutslipp, sa kong Harald da han leste trontalen.

I tråd med regjeringsplattformen fra Sundvolden i fjor høst, skisserer regjeringen et samfunn som står foran store, uunngåelige endringer – av både økonomisk og demografisk art. Regjeringens svar er blant annet å satse på kunnskapspolitikk, et samfunn med små forskjeller og frihet for den enkelte.

– For det første er det viktig å sikre at offentlig sektor og velferdsordningene møter morgendagens behov, ikke gårsdagens. Store årskull er i ferd med å bli pensjonister. Nye generasjoner vil stille nye krav til velferdsordningene, leste kongen fra trontalen.

Konkret heter det blant annet at regjeringen vil fremme forslaget om fritt behandlingsvalg og at det skal komme en nasjonal helse- og sykehusplan. Frp har fått gjennomslag for en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen.

Følger handlingsregelen

Det er imidlertid en krevende balansegang regjeringen legger opp til: Store investeringer i velferd, infrastruktur og utdanning skal gjøres samtidig som bedriftseierne skal få skattelettelser og oljepengebruken skal holdes innenfor rammene i handlingsregelen.

– Regjeringen vil arbeide for at vår økonomi, og vår velferd, skal bli mindre avhengig av petroleumsinntektene og føre en økonomisk politikk basert på handlingsregelen. Det styrker grunnlaget for et vekstkraftig næringsliv, leste kongen.

Han pekte blant annet på våre naturrikdommer, samt norsk næringslivs tradisjoner innen marin sektor, som mulige vekstområder for framtiden. Samtidig er Norge avhengige av å dyrke fram nye suksessnæringer for at vi skal kunne opprettholde dagens velferdssamfunn.

– Målet med regjeringens forslag vil være et bedre velferdssamfunn for alle, et styrket sosialt sikkerhetsnett, trygge arbeidsplasser og et bedre klima, sa han.