Regjeringen svikter norske boligkjøpere

- Regjeringspartiene svikter norske boligkjøpere, og viser ingen vilje til å løse mange av de utfordringene de møter, mener Forbrukerrådet, før debatten i Stortinget torsdag om boligkjøperes rettigheter.

- Det er uforståelig at man ikke engang kan be regjeringen utrede muligheten for 10 års reklamasjonsfrist og byggefeilforsikring allerede nå, sier fagdirektør Torgeir Øines.

- Vil fortsatt avvente
Høyres representanter ba i et dok 8-forslag om at regjeringen legger frem en sak for Stortinget om å innføre 10 års reklamasjonsfrist og obligatorisk byggeforsikring eller garantistillelse ved kjøp av ny bolig.

Men flertallet i komiteen, representantene for regjeringspartiene, vil avvente virkningene av de nylig vedtatte endringene i garantiordningen før man eventuelt vurderer en utvidelse av reklamasjonsfristen.

Flertallet er enig i Forbrukerrådets høringsuttalelse, der det påpekes at det fremstår som uforklarlig for den jevne forbruker at reklamasjonsfristen på en bolig, som skal vare i 50–100 år, er like lang som for en mobiltelefon, som skal vare i 3–4 år.

Mindretallet foreslår bl a at Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget om å innføre 10 års reklamasjonsfrist og obligatorisk byggeforsikring eller garantistillelse ved kjøp av ny bolig.

Utfordringer for boligkjøpere
- Regjeringspartiene svikter norske boligkjøpere, og viser ingen vilje til å løse mange av de utfordringene kjøpere av nybygde boliger møter, sier Øines.

- Også i saken om utvidet garanti for boligkjøperne sviktet regjeringen, og fulgte ikke opp anbefalingene fra bygningslovutvalget.

- Det er ironisk at man avviser byggfeilforsikringen samme dag som man utsetter innføringen av den uavhengige bygningskontrollen. Mens regjeringen ser at deres løsning med kontroll og byråkrati er kostnadsdrivende og vanskelig å gjennomføre, og at den vil gi usikre resultater i forhold til byggefeil, er man likevel ikke interessert i å utrede byggfeilforsikringen som alternativ løsning for å redusere tallet på byggefeil, sier Øines.

- I stedet kom de med marginale forbedringer i garantiordningen som har liten eller ingen virkning i de alvorligste tilfellene.

Godt forslag fra Høyre
Forbrukerrådet har gitt innspill til representantforslaget, og mente at hele forslaget var meget godt, og at det utvilsomt ville bidra til en vesentlig forbedring av forbrukernes rettigheter ved kjøp av bolig.

Forbrukerrådet har helt siden bustadoppføringslova ble innført, tatt til orde for at den absolutte reklamasjonsfristen for kjøp av nye boliger bør være 10 år.

Må se på andre muligheter
Forbrukerrådet støttet også ideen om byggfeilforsikring:

- Forbrukerrådet er følgelig enig med forslagsstillerne i at når selv den styrkede garantiordningen ikke gir tilstrekkelig vern i alvorlige tilfeller, må man se på andre muligheter. Også en samlet justiskomité synes under behandlingen av lovforslaget å mene at det er nødvendig å se om garantiordningen som nå er vedtatt, er tilstrekkelig, sier Torgeir Øines.

Kilde: Forbrukerrådet