Regjeringen snur i mattesaken

Studenter som klaget på formelle feil da de fikk for dårlig mattekarakter til å komme inn på lærerutdanningen, får en ny sjanse, melder regjeringen.

Så sent som i forrige uke fikk studentene beskjed om at selv om de skulle få medhold i klager på formelle feil ved eksamensgjennomføringen, eksamen og forkurset, ville de ikke få en studieplass denne høsten.

Begrunnelsen fra Kunnskapsdepartementet var at det ville være for kort tid igjen til å ta ny eksamen og få ny sensur.

Tirsdag snudde imidlertid kunnskapsministeren og ga beskjed om at studenter ved universiteter og høyskoler der det ble begått formelle feil, skal få ta en ny eksamen, dersom de ikke passerte nåløyet i forrige runde. Dersom de består, kan de får starte utdanningen i høst.

– Rimelig

– Vi vil sørge for at det arrangeres en ny prøve på stedene hvor det har vært formelle feil, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som mener de involverte studentene har rett til en ny prøve.

– De som består, kan begynne på lærerutdanning nå i høst, slår han fast.

– Mitt råd er at de inntil videre følger undervisningen ved den utdanningen de eventuelt allerede er tatt opp til. Så vil institusjonene måtte tilrettelegge for en noe senere studiestart dersom de består prøven og tas opp til lærerutdanningen, sier Røe Isaksen.

Det har foreløpig kommet inn 37 klager på formelle feil, opplyser Åsmund Eide i Kunnskapsdepartementet til NTB.

– Vi vet ikke hvor mange som har fått medhold før dette er behandlet ved institusjonene, sier han.

Skjerpet

SV-leder Audun Lysbakken mener det bare skulle mangle at studentene får en ny sjanse.

– Nok en gang blir Torbjørn Røe Isaksen tvunget til retrett i en sak som blir tvunget gjennom på tross av faglige råd, sier han til NTB.

Regjeringen har skjerpet mattekravet for å komme inn på lærerutdanning, og alle studenter må ha minimum karakteren 4 fra det enkleste matematikkurset i videregående skole.

Søkere som hadde karakteren 3 i matematikk, fikk tilbud om å ta forkurs for å kvalifisere seg til lærerutdanning.

Totalt gikk 472 studenter opp til ny matteeksamen. Hele 75 prosent av dem strøk, kun 118 besto med karakteren fire eller bedre.