Statsminister Erna Solberg og Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Regjeringen reverserer permitteringsreglene

Regjeringen lytter til protestene fra LO og NHO og fjerner innstrammingene i permitteringsreglene fra sommeren.

Bedriftenes lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dagers permittering, og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

Dermed er reglene for permitteringer tilbake til slik det så ut før innstrammingene ble innført 1. januar 2014.

Reglene tilbakeføres med virkning fra 1. juli, og vil formelt bli foreslått når revidert nasjonalbudsjett legges fram 12. mai.

– Annet marked

Statsminister Erna Solberg (H) understreker at det er viktig å ta hensyn til konjunkturer i økonomien når permitteringsregler utarbeides.

– Det var riktig at vi strammet inn i 2013, da det var mangel på arbeidskraft i mange sektorer. I en slik situasjon er det naturlig at man ikke låser inne arbeidskraft. Men nå har vi et annet arbeidsmarked, sier hun til NTB.

– Vi ser økende arbeidsledighet og en kortvarig nedgang i enkelte sektorer i leverandørindustrien, selv om det er tegn til bedring utover høsten og neste år. Det er naturlig at bedriftene også bruker en mulighet til å omstille seg, forklarer Solberg.

Føre var

Regjeringen varslet nylig at den ville ha en gjennomgang av situasjonen i næringslivet med partene i arbeidslivet. Da ble behovet for endring tydelig, ifølge Solberg.

– Når vi får et brev fra partene i arbeidslivet i innspurten av lønnsoppgjøret, pleier vi å ta det på alvor, sier hun.

– Permitteringsreglene må forandres i forhold til arbeidsmarkedssituasjonen. Vi skal ha permitteringsregler som bidrar til omstilling, forklarer Solberg.

Statsministeren holder i brevet fast ved at «det er ingen krise i arbeidsmarkedet». Men særlig i Rogaland har ledigheten økt mye, og spesielt gjelder dette for yrkesgrupper som kan knyttes til oljenæringen.

«Samtidig er dette etterspurte yrkesgrupper med høy kompetanse. Så langt synes det som mange har funnet nytt arbeid», skriver Solberg.

Når permitteringsreglene nå foreslås endret tilbake, er det ut fra en føre var-vurdering i dagens situasjon, fremholder statsministeren.

Brev til Solberg

Under behandlingen av statsbudsjettet høsten 2013 ble regjeringspartiene Høyre og Frp enige med Venstre og KrF om å øke antall dager arbeidsgiverne må betale ved permittering og stramme inn makstiden for permisjon.

Næringslivet har vært bekymret for at de nye reglene gjør det dyrere for bedrifter å permittere folk, og at de derfor i stedet sier dem opp. Slik kan verdifull kompetanse gå tapt for bedriftene, argumenteres det.

Arbeidstakerne er opptatt av trygghet for jobber og inntekter.

LO og NHO har flere ganger bedt regjeringen om å reversere endringene, senest i et brev til Statsministerens kontor torsdag. I brevet peker de på at for mange oppsigelser og større utskiftning av arbeidskraft kan føre til lavere produktivitetsvekst.