Regjeringen omfordeler 8,1 milliarder

Regjeringen omfordeler 8,1 milliarder kroner sammenlignet med forslaget til statsbudsjett fra Bondevik-regjeringen.

6,4 milliarder finansieres ved økte skatter. Dette kommer fram ved at Bondevik-regjeringens forslag til skattelettelser trekkes tilbake og at skattene foreslås økt med tre milliarder kroner. 1,3 milliarder kroner kommer fra økte avgifter. Forslaget fra Bondevik-regjeringen om å øke matmomsen fra 11 til 13 prosent opprettholdes. Regjeringen legger opp til uendret bruk av oljepengene. Det legges opp til en reell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,7 milliarder kroner, eller vel 3,5 prosent. Sammenlignet med Bondevik-regjeringens forslag er veksten i den frie inntektene på 3,8 milliarder kroner. Maksimalprisen for en heltids barnehageplass reduseres til 2.250 kroner per måned fra 1. januar 2006. Bevilgningene til barnehager økes med 1,3 milliarder kroner. Bevilgningene for å styrke innsatsen mot fattigdom øker med 500 millioner kroner. På avgiftssiden øker årsavgiften for mopeder, traktorer og veterankjøretøy til 365 kroner. Det vil bli innført en engangsavgift på lastebiler på mellom 3,5 og 7,5 tonn. Forslaget om å avvikle grunnavgiften på engangsemballasje trekkes tilbake og det er samme gjøres med forslaget om avvikle sjokoladeavgiften mens avgiften på alkoholfrie drikkebarer blir som i dag.