Regjeringen øker fribeløpet for arveavgiften

Både bunnfradraget i formuesskatten og fribeløpet for arveavgiften blir satt til én million kroner i Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett som legges fram 14. oktober, skriver Dagens Næringsliv.