Regjeringen lyttet til næringslivet

Helt siden regjeringen Solberg overraskende strammet inn bedriftenes forpliktelser innen permitteringsordningen i 2014 har både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene kjempet for å få reversert permitteringsreglene. Nå fikk de lønn for strevet. På rekordtid responderte Solberg på brevet partene i arbeidslivet sendte til regjeringen torsdag.

Statsministeren var allerede dagen etter ute og sa klart fra at de ville reversere reglene og dermed går tilbake til ordningen der bedriftens lønnsplikt blir 10 dager i stedet for 20 dager. Reglene tilbakeføres med virkning fra 1. juli, og vil legges inn i revidert nasjonalbudsjett som legges frem 12. mai.

Snuoperasjonen kom etter det ansvarlige lønnsoppgjøret NHO og LO loset vel i havn torsdag kveld. Dette oppgjøret legger opp til en lavere lønnsvekst enn vi har sett de senere årene – og vil være med på å styrke næringslivet. Solberg ville vise hvor fornøyd hun er med resultatet og ikke minst det faktum at næringslivet skal stille sterkere i en noe mer usikker tid fremover ved å lempe på permitteringsreglene.

BNL har helt siden før reglene ble innført 1. januar 2014 kjempet hardt for å snu om på dette vedtaket – og hadde gjort dette til sin viktigste fanesak inn mot arbeidet med statsbudsjettet for 2016. Nå får de belønning for strevet allerede i revidert nasjonalbudsjett i mai. Dette vil byggenæringens virksomheter sette stor pris på – og ikke minst vil dette også komme mange utsatte ansatte til gode. Den senere tiden har mange virksomheter vært nødt til å gå til oppsigelser i stedet for permitteringer som følge av de strengere reglene. Dermed har virksomheter mistet viktig kunnskap og erfarne ansatte og selvsagt har mange gått ut i arbeidsledighet.

Når får bedriftene en mer forutsigbar og bedre verktøykasse og kan planlegge annerledes. Dette vil åpenbart hindre at mange vil havne i arbeidsledighetskøen.

Regjeringen fortjener ros for nå å snu i denne saken – og lytte til hva partene i arbeidslivet har mast om i lang tid. Nå håper vi hverken denne eller fremtidige regjeringer vil vurdere lignende justeringer vi har sett det siste halvannet året.

Les også:

Vel gjennomført lønnsoppgjør