Regjeringen løfter bostøtten

I statsbudsjettet for 2006 foreslår regjeringen at boutgiftstaket blir hevet for alle mottakere i storbyene. I tillegg faller arealkravet bort for flere grupper. Dette innebærer en økning i forhold til statsbudsjettet for 2005 på tilsammen 139 millioner kroner.

- Regjeringen vil heve boutgiftstaket med 10 000 kroner for alle mottakere i storbyene. Dette vil gi mer i bostøtte til de som bor i områder med høye boutgifter, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. 8 400 husstander i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand vil motta 8 000 kroner mer i bostøtte som følge av forslaget. Tiltaket koster 32 millioner kroner i 2006. Regjeringen foreslår også 35 millioner kroner til å fjerne arealkravet på 40 kvadratmeter for flere grupper. - Regjeringen vil gi flere rett til bostøtte og fjerner arealkravet for mottakere av attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, tidsavgrenset uførestønad og langvarig sosialhjelp som eneste inntektskilde, sier Åslaug Haga.