Regjeringen lar staten betaler partireiser

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) leide et privatfly for 128.000 kroner da han skulle på et partiarrangement i Helsingfors. Regningen gikk til staten, skriver VG.

SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen har reist på to partiarrangementer i utlandet og latt skattebetalerne betale. Til sammen har 14 statsråder i tillegg til statsministeren sendt regningene for partiarrangementer til skattebetalerne i stedet for til partiet. Nå får de refs fra professor i offentlig rett, Eivind Smith. Nå må regjeringen skjerpe seg og få dette tydelig og klart, sier Smith. Han vil ha en offentlig debatt om hvor regjeringsmedlemmene skal sende reiseregningene for partiarrangementer. Statsministerens kontor mener imidlertid at alle reiser som ikke er av rent privat karakter skal dekkes av staten. «En statsminister/statsråd er alltid statsminister/statråd, også når han eller hun deltar i partiarrangementer utenlands», skriver informasjonssjef Øivind Østang ved Statsministerens kontor i en e-post til VG. Også tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik hadde som praksis at staten betalte for alle hans reiser, opplyser daværende politiske rådgiver Øistein Mjærum til avisen. I «Håndbok for politisk ledelse», som gir en oversikt over regjeringens lønns- og arbeidsforhold, heter det: «Alle statsrådenes reiser er å anse som tjenestereiser, med mindre de er av rent privat art og ikke har sammenheng med embetet som statsråd.»