Regjeringen inviterer til samråd om CO2-håndtering

Før jul la Norges vassdrags- og energidirektorat fram rapport fra arbeidet med forprosjekteringen av et fangstanlegg for CO2 tilknyttet Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø. Basert på konklusjonene i rapporten, inviterer regjeringen til et samråd for å diskutere hvordan vi går videre.

Samrådet vil finne sted 26. januar 2007 klokken 12.00-15.45 i plenumssalen i R4. Hovedkonklusjonene i rapporten er blant annet at: * Oppstart av et fangstanlegg på Kårstø i 2009 er ikke realistisk, selv om en forutsetter svært høy risikovilje og sjenerøse økonomiske rammer * Oppstart av anlegget kan tidligst være mulig årsskiftet 2011/2012 * Kostnadene for et fullskala fangstanlegg inklusiv transport og lagring vil være i størrelsesorden 5 milliarder kroner i investeringer, og årlige driftskostnader vil være 370 millioner kroner. Alle som er interessert i å delta i samrådet bes om å melde sin interesse på følgende e-postadresse: CO2@oed.dep.no innen 19. januar 2007. Alle innlegg må oversendes skriftlig til samme adresse innen 31. januar 2007. Disse vil etter møtet bli lagt ut på OEDs nettsider. Regjeringen vil ta med seg disse innspillene i det videre arbeidet knyttet til CO2-håndtering på Kårstø.