Regjeringen har opprettet et forskningsutvalg

Regjeringen bestemte mandag 28. november å opprette et fast regjeringsutvalg for forskning.

Utvalget ledes av kunnskapsministeren, og består for øvrig av arbeids- og inkluderingsministeren, finansministeren, fiskeri- og kystministeren, landbruks- og matministeren, helse- og omsorgsministeren, nærings- og handelsministeren, olje- og energiministeren, miljøvernministeren, utviklingsministeren og en statssekretær fra Statsministerens kontor. Øvrige statsråder kan trekkes inn ved behov. Også under den forrige regjeringen ble det etablert et regjeringsutvalg for forskning.