Statsråd Jan Tore Sanner og politisk rådgiver Rikke Høistad Sjøberg endrer ikke på energireglene i TEK17.

Regjeringen har fredet de nye energikravene i TEK17

De nye energikravene i TEK10 som trådte i kraft 1. januar 2016, blir ikke endret i ny byggteknisk forskrift.

- Vi fastatte de nye energikravene for et knapt år siden, så for å gi forusigbarhet til næringen gjør vi ikke noen ytterligere endringer i TEK17, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nylig i et intervju med Byggeindustrien.

De nye energikravene til nye bygg som trådte i kraft fra 1. januar 2016, fikk blandede mottakelser i næringen da de ble presentert på slutten av fjoråret.

De nye energikravene hatt en overgangsordning på ett år. Ordningen har gitt byggenæringen mulighet til å velge mellom å bruke de nye og de gamle kravene i 2016.

Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nye bygg bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med i dag.