Regjeringen frykter lavere investeringer på norsk sokkel

Regjeringen forventer en nedgang i investeringsnivået på norsk sokkel de neste fem til ti år. I 2005 vil investeringene trolig passere 90 millioner kroner, men toppen kan være nådd.

Det sa olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (SP) da han mandag innledet om regjeringens energipolitikk for den nye NHO-enheten Norsk Industri. Enoksen beroliget imidlertid representantene for de to tidligere NHO- forbundene, Teknologibedriftenes Landsforbund (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL). Vil sikre stabilitet Olje- og energiministeren forsikret at regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass. Samtidig vil den sikre stabil aktivitet over tid. Enoksen fastholdt at målet er å opprettholde verdiskapingen, sysselsettingen og kompetansen i energinæringene på et høyt nivå. Han mener Norge skal være verdensledende innenfor teknologi og miljø, og regjeringen ønsker fortsatt å bidra til internasjonalisering av oljeselskaper og leverandørindustrien. Den tidligere SP-lederen sa at grunnlaget for fremtidig olje- og gassproduksjon legges gjennom leteaktiviteten. Derfor vil regjeringen føre en aktiv letepolitikk. Samtidig vil den gjøre mer for å utnytte de ressurser som allerede er påvist. Usikker el-produksjon Bare noen timer før han mottok IEA-rapporten om norsk energipolitikk sa Enoksen at Norge må legge til rette for investeringer i produksjon av el-kraft som ikke er avhengig av værforholdene. Den norske strømproduksjonen kan variere med 30 prosent fra ett år til et annet. Gasskraft vil derfor være et egnet tilskudd til kraftproduksjonen som kan sikre stabile og akseptable priser. Enoksen var imidlertid tydelig på at gassen må brukes på en miljøvennlig måte. Han viste til at regjeringen har startet arbeidet med CO2-håndtering og at tiden er knapp. Det er tale om omfattende satsing over flere år, sa Enoksen. Nordområdene Enoksen understreket at regjeringen har nordområdene som et av sine viktigste satsingsområder. Tradisjonelt har Barentshavet vært av stor betydning for fiskeriene. Det regnes som ett av verdens reneste og rikeste hav. Regjeringen skal derfor sikre at de fornybare og de ikke-fornybare ressursene utvikles og forvaltes på en bærekraftig måte, sa Enoksen. Han opplyste at regjeringen skal arbeide for å utvikle harmoniserte standarder for å sikre at petroleumsvirksomheten utøves i samsvar med høye sikkerhets- og miljøkrav.