Yrkessjåfør Ragnar Blomquist skar over båndet og åpnet vegen. Her flankert av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsminister Erna Solberg under åpningen av E18 gjennom Vestfold før sommeren. Foto: Lars Helge Rasch/Statens vegvesen

Regjeringen forlenger bompengeinnkreving

Bompengesatsene på E18 gjennom Vestfold blir satt ned fra 88 til 57 kroner, men samtidig forlenger regjeringen innkrevingstiden fra 15 til 20 år.

Det betyr at innkrevingskostnadene vil stige med 240 millioner kroner, og at rentene for veiprosjektet øker med 1,15 milliarder, ifølge tall Samferdselsdepartementet har gitt TV 2.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener beregningen er misvisende fordi den legger til grunn at renten på lånet blir uendret.

– Lånet skal refinansieres, slik at renten går ned reelt, sier Lien i en kommentar til NTB. Samtidig viser han og statssekretær Bård Hoksrud til at regjeringen har planer om en bompengereform som innebærer at staten dekker rentekostnadene i stedet for at dette tas inn som bompenger.

– Med helheten i den løsningen blir resultatet ikke slik TV 2 hevder.

Kanalen understreker på sin side at den har basert seg på tall fra departementet og at de har brukt samme rentefot i beregningen for 20 års nedbetaling fordi det isolerer effekten av forlenget nedbetalingstid.

Regjeringen sa denne uken at bompengesatsene på strekningen skal reduseres med 31 kroner fra 3. november.

– Hvis man utvider antall år, betyr det noe for rentene og for innkrevingskostnadene. Men vi tror dette blir såpass robust at flere kommer til å kjøre på veien enn forutsatt, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp). Han er opptatt av at lavere takst vil gi lavere kostnad for den enkelte bilist.