Kommunal- og regionalminister Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen foreslår Norges nye fylkesnavn

Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland samt Troms og Finnmark blir navnene på landets seks nye fylker fra januar 2020, foreslår regjeringen.

Av forslaget fremgår det at det som i dag er landets to nordligste fylker, også vil få de samiske navnene Romsa ja Finnmárku og Tromssa ja Finmarkku. Videre foreslås det at Trøndelag fylke skal få et samisk parallellnavn – Trööndelage.

– For å legge til rette for en smidig gjennomføring av sammenslåingene, bør de nye fylkesnavnene fastsettes så raskt som mulig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni i fjor om sammenslåing av 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner.

– Det har vært et mål for meg at fylkestingene selv kommer fram til et navneforslag med god lokal forankring, sier Mæland.

Bestemmelsen omfatter sammenslåingen av fylkeskommunene Vest-Agder og Aust-Agder, Buskerud, Akershus og Østfold, Telemark og Vestfold, Hordaland og Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark samt Troms og Finnmark.

– Det nye navnet blir viktig når fylkeskommunene skal bygge en ny felles identitet. Hensynet til det kommunale selvstyret har veid tungt, men vi har også gått nøye gjennom Språkrådets anbefalinger om navnevalg. Når fylkeskommunene er blitt enige om et nytt navn og valgt skrivemåte, har dette vært avgjørende for regjeringen, sier statsråden.