Regjeringen foreslår å utvide ventetid for ledighetstrygd med halvannen måned

Sier du opp jobben selv går det tre måneder før du kan få dagpenger. Nå vil regjeringen utvide ventetiden til fire og en halv måned.

Forslaget fremmes i statsbudsjettet for 2021.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier at dette er noe regjeringen gjør for at det skal lønne seg litt mindre, over litt lengre tid, å ikke delta i verken jobb eller arbeidstiltak.

– Regjeringen mener det er rimelig at de som er frivillig arbeidsledige, eller som uten rimelig grunn takker nei til jobb eller arbeidsmarkedstiltak, bærer en større del av inntektstapet knyttet til dette, sier Asheim i en epost til Dagsavisen.

– Regjeringen demonstrerer nok en gang en overdreven tro på at økonomiske sanksjoner og innstramminger skal dytte folk riktig vei. Det mener vi er feil strategi, sier YS-leder Erik Kollerud til avisen.

SV reagerer på det foreslåtte kuttet i dagpengeordningen.

– Vi er helt enige med YS. Det strammes til litt og litt, og nå ser hele systemet for dagpenger ganske annerledes ut enn tidligere. Det er ikke lenger et system som støtter opp om folk, sier SVs Solfrid Lerbrekk.