Finansminister Siv Jensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen fjerner krav om kvartalsrapportering

Finansdepartementet fjerner kravet om rapportering og offentliggjøring av kvartalsresultatene til børsnoterte selskaper.

Vedtaket henger sammen med EU-endringer som sterkt begrenser myndighetenes mulighet til å pålegge næringslivet hyppige resultatrapporteringer. Endringene som gjelder for EUs medlemsland, kommer etter alt å dømme til å bli innlemmet i EØS-avtalen.

Både EU og regjeringen påpeker at delårs- og kvartalsrapportering utgjør en «betydelig byrde» for små og mellomstore bedrifter.

– Dette er i tråd med regjeringens forenklingsarbeid. Endringen vil også gjøre det enklere for selskaper som ønsker børsnotering, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Endringen trer i kraft 1. januar.