Regjeringen får strykkarakter i klimapolitikken

Nordmenn gir regjeringen strykkarakter i klimapolitikken. Bare 1 av 4 nordmenn er fornøyd med regjeringens miljøpolitikk, og nærmere halvparten stiller seg likegyldige.

 

Dette kommer frem i en befolkningsundersøkelse Norstat har gjennomført for Alstom.

- Undersøkelsen er oppsiktsvekkende for en rød-grønn regjering som ønsker å profilere seg på miljøsaken. Mye tyder på at Stoltenberg ikke har klart å kommunisere regjeringens miljøstrategi på en god nok måte, sier administrerende direktør i Alstom Norge, Svein Ole Strømmen.

Undersøkelsen viser videre at hele 70% mener det bør satses på klimareduserende tiltak hjemme fremfor i utlandet. Dette går på tvers av de signaler Stoltenberg tidligere har gitt om regjeringens prioriteringer.

- Undersøkelsen viser at vi trenger å bygge mer kunnskap om hvilke tiltak som monner. Når utbygging av fornybare energikilder og ENØK-tiltak har så stor oppslutning som 91 og 89 prosent, betyr det at folk er miljøbevisste. Det er gode nyheter for fremtidens generasjoner, men det stiller også krav til at fagfolk og politikere må bli flinkere til å kommunisere de tiltak som kan dekke vårt kraftbehov, uten å skade miljøet, sier Strømmen.

Opprusting av eksisterende vannkraftverk er ett eksempel. Norge produserer 120 TWh vannkraft i et normalår, men kan øke dette med hele 10% ved å gjennomføre moderniseringstiltak. Det betyr slutten på kraftkrisen i Norge, uten å gripe inn i naturen.

- I kjølvannet av dette er det interessant at et flertall vil ha ny vannkraftutbygging. Vannkraftepoken er trolig ikke helt over likevel, fortsetter Strømmen.

Sterkest motstand i befolkningen har utbygging av kullkraft og atomkraft, der henholdsvis 78% og 75 % var negative. Oppslutningen om gasskraft er fortsatt høy, men synker fra tidligere undersøkelser. Siden 2006 har andelen positive gått ned fra 46% til 40%. På den andre siden øker troen på utbygging av atomkraftverk, fra 7% i 2006, til 14 % i 2007. Undersøkelsen viser at det er en klar overvekt av menn som både er positive til gasskraftverk (52% mot 32%) og atomkraft (24% mot 3%). Kvinner derimot har størst tro på utbygging av fornybare energikilder, som bølgekraft og solenergi (23% mot 13%).