Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen endrer kommunereformen

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) kommer Ap i møte og stryker kravet om å kunne nekte kommunene låneopptak før de skal slå seg sammen med en nabokommune.

I august fjernet Sanner kravet om at kommuner som slår seg sammen må ha minst 10.000 innbyggere for å få ekstra sammenslåingsstøtte. Nå fjerner Sanner kravet om at Fylkesmannen må godkjenne alle større låneopptak og langsiktige avtaler som kommunene vil inngå, skriver Aftenposten.

Det betyr at to av Aps viktigste kritikkpunkter mot kommunereformen er borte.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg ville være fleksibel og lytte til innspill fra partier og kommuner. Så store reformer blir best gjennomført hvis man lytter, sier Sanner.

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen sier hun registrerer at kommunalministeren «fortløpende går tilbake på ting han har foreslått.»

– Dette er veldig bra. Men det gjenstår å se hva han og regjeringen kommer med til Stortinget neste år. Vi er for endringer i kommunestrukturen, men stiller oss ikke bak reformen slik den nå ligger, sier Pedersen.

Bakgrunnen for forslaget om at Fylkesmannen skulle godkjenne større låneopptak, var blant annet for å hindre strategiske låneopptak i forkant av en sammenslåingsprosess slik at regningen ble veltet over på den nye storkommunen.

Forslag til ny kommunestruktur skal legges fram for Stortinget våren 2017 og de nye kommunene skal være på plass innen 1. januar 2020.