Regjeringen bruker mer oljepenger

Solberg-regjeringen vil bruke 163,7 milliarder oljekroner neste år. Det er en økning til 3 prosent av oljefondets verdi, mot 2,8 prosent i år.

Økningen i bruken av oljepenger gir regjeringen rundt 17 milliarder oljekroner mer å rutte med enn i inneværende år.

Økningen begrunnes blant annet med at det ventes en litt svakere vekst i norsk økonomi fremover. Økningen skal dermed brukes på tiltak som kan øke produktiviteten, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

Samtidig går regjeringen inn for å kutte skatter for til sammen 8,3 milliarder kroner. Av dette utgjør kutt i formuesskatten halvparten av lettelsene.

Det foreslås også kutt i inntektsbeskatningen.