Kronprins Haakon under Stortingets høytidelige åpning den 2. oktober er historisk annerledes på grunn av smittevernregler med færre til stede. Kronprins Haakon foretar den høytidelige åpningen da kong Harald er sykmeldt. Foto: Heiko Junge / NTB / POOL

Regjeringen: Arbeidsledigheten er fortsatt for høy

Regjeringen lover i trontalen fullt trøkk for å få alle som har mistet jobben, tilbake i arbeid. Bransjene som er hardest kriserammet, skal følges tett.

– Høy sysselsetting er den viktigste forutsetningen for det norske velferdssamfunnet, sa kronprins Haakon da han fredag leste opp trontalen på vegne av regjeringen under årets stortingsåpning.

Regjeringen lover nye initiativer for å bringe Norge trygt ut av koronakrisen.

– Satsingen på kompetanse skal styrkes. Noen av jobbene som ble borte, vil ikke komme tilbake. Arbeidstakere må tilbys nye utdanningsmuligheter slik at de blir kvalifisert for de nye jobbene som blir skapt, sa kronprinsen.

I talen understreker regjeringen at mange som mistet jobben da de hardeste koronatiltakene ble satt inn, nå er tilbake i arbeid.

– Men arbeidsledigheten er fortsatt for høy. Fortsatt føler mange på usikkerhet om hva fremtiden vil bringe. Om det igjen vil være bruk for dem i det norske arbeidslivet. Regjeringen vil følge tett de næringer som rammes hardest. Det må unngås at ellers lønnsomme jobber går tapt, heter det i talen, som for første gang ble lest opp av kronprins Haakon.

De siste 30 årene er det kong Harald som har holdt talen, men i år måtte sønnen steppe inn etter at kongen ble sykmeldt.