Regiondirektør Oslo Service

Bravida er Nordens ledende leverandør av service- og installasjonstjenester. Vi tilbyr spesialkompetanse innen teknikkområdene elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene kan vi ta ansvar for hele installasjonsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Vi kombinerer det store selskapets ressurser med den lokale bedriftens fleksibilitet og nærvær. Totalt har Bravida over 11 000 medarbeidere, i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I Norge har Bravida over 60 avdelinger og over 3000 ansatte. Vår ambisjon er å være en fremtidsrettet bedrift som leder an og bidrar til å videreutvikle bransjen. Les mer om oss på våre hjemmesider www.bravida.no.

Firma Bravida
FylkeOslo
Søknadsfrist14.11.2018

Regiondirektør Oslo Service

Fra kommende årsskifte etableres Region Oslo Service som en ny region med ansvaret for drift, vedlikehold og reparasjoner av tekniske installasjoner innen elektro, rør, ventilasjon og øvrige spesialområder som tilbys av Bravida og vårt heleide datterselskap Oras.

Regionen vil bestå av 8 Bravida- og Oras-avdelinger med ca. 350 ansatte og en omsetning på ca. 500 MNOK. Målsettingen for regionen er lønnsom vekst gjennom leveranser av markedsrettede tjenester til bestående og nye kunder.

Som regiondirektør vil du ha det overordnede ansvaret for regionen, med ansvar for å drifte og utvikle effektive serviceavdelinger i Stor-Oslo med fokus på kjerneverdiene i Bravida.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og utvikle regionens virksomhet og personale innen Region Oslo Service med fokus på å oppnå budsjetterte målsetninger og basert på selskapets strategi
 • Identifisere og selektere nye kunder og forretningsmuligheter
 • Pleie og følge opp viktige bestående og potensielle kunder
 • Vinne nye kunder bl.a. gjennom et tett samarbeide med prosjekt-organisasjonen
 • Delta aktivt og være overordnet ansvarlig for ressursplanlegging og koordinering innen egen region og mellom regioner
 • Sikre at konsernets ledelsessystemer innen f.eks. kvalitet, miljø, arbeidsmiljø, økonomi og prosesser etterleves
 • Bidra til best mulig koordinering og samordning av regionens avdelinger og ressurser i forhold til å vinne og levere lønnsomme service oppdrag mot større aktører innen privat og offentlig sektor
 • Støtte og utvikle avdelingslederne innenfor deres ansvarsområder
 • Utarbeide budsjetter og mål for regionen
 • Følge opp avdelingene relatert til deres måloppnåelse, samt være tett på ethvert større tilbud som utarbeides
 • Overordnet ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling i regionen.

Vår nye regiondirektør har relevant ledererfaring som regionleder/-direktør, daglig leder, divisjonsdirektør eller tilsvarende fra en anerkjent organisasjon innen teknisk service eller facility management. Det er viktig at du kan vise til gode økonomiske resultater, er salgsfokusert og har erfaring med komplekse forhandlinger.

Det er ønskelig at du har høyere utdannelse, men dette kan kompenseres med relevant erfaring for å sikre nødvendig realkompetanse.

Som person og leder er du kommersiell, strukturert og har en naturlig autoritet og gjennomføringskraft. Du er operativ, salgs- og resultatfokusert og setter deg ambisiøse mål og når dem sammen med en motivert organisasjon.

Regiondirektør rapporterer til adm. direktør i Bravida Norge AS og inngår i selskapets toppledergruppe.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Knut Ole Tande, tel. 916 56 104, eller Rolf Kåre Nilsen, tel. 901 00 077. Søknad med CV registreres snarest og senest innen 14. november 2018 via Din karriere på www.backerskeie.no.

Vis flere stillinger: