Regiondirektør Asfalt Midt/Vest, Veidekke Industri AS - Trondheim/Ålesund

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.300 ansatte og en omsetning på 21 milliarder kroner (2013). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold. Selskapets verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Målene for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Om Veidekke Industri

Veidekke Industri er organisert i tre forretningsområder: asfalt, pukk og grus og veivedlikehold. og er Norges nest største produsent av pukk og grus. Selskapet omsetter for ca NOK 3,5mrd og antall ansatte er ca 1.200 (høysesong).

Veidekke Industri er Norges største asfaltentreprenør med en markedsandel på rundt 30 %, og utfører store oppdrag for Statens vegvesen, kommuner og private næringsaktører, men også mindre asfalteringsjobber for boligsameier og private kunder. Asfaltvirksomheten utgjør den største delen av Veidekke Industri (ca. 60 % av den samlede omsetningen), og er delt inn i Region Sør/Øst, Region Midt/Vest, Region Nord.


Firma Veidekke Industri
FylkeFlere fylker
StedTrondheim / Ålesund
Søknadsfrist12.10.2014

Veidekke Industri er i en spennende utvikling, og søker nå en handlekraftig, kommunikasjonssterk og forretningsfokusert regiondirektør for Asfalt Midt/Vest. Regionen har 5 distrikter og strekker seg i dag fra Namdal i Nord til Sandnes i vest, med en omsetning på 900 millioner og 325 ansatte.

Vi er åpne på bosted, men ser din mobilitet og interesse for å bli kjent, bygge tillit og forstå virksomheten som en forutsetning for å lykkes i rollen.

Endringsledelse, samarbeid på tvers og kontinuerlige forbedringsprosesser står sentralt.

Du er trygg i lederrollen, vant til å bygge tillit, jobbe med endring og utvikling av team og får med deg folk i dette.

Vi ser at du har lederkompetanse som vil bygge opp om selskapets fokus på verdiskapende samspill med våre kunder, leverandører og medarbeidere – slik av vi forblir Norges ledende asfaltentreprenør.

Du er omgjengelig og bygger relasjoner også eksternt mot bransjerelaterte fora, fagorganisasjoner og offentlige samarbeidspartnere.

Ansvarsområder

- Leder- og resultatansvar for Region Midt/Vest

- Forretningsutvikling; videreutvikle virksomheten for å sikre posisjonen som Norges ledende asfaltentreprenør

- Kontinuerlig jobbe med å optimalisere forbedringsprosessene for å sikre synergier, effektivitet, kvalitet og profesjonalitet.

- Sikre at selskapet har den riktige sammensatte kompetanse og en hensiktsmessig organisering.

- Motivere og inspirere enhetens medarbeidere og skape gode team med vilje til endring,kompetansedeling og samarbeid. Være en diskusjonspartner og støtte medarbeiderne i deres arbeid. Stimulere til arbeid på tvers.

- Pro aktivt bidra til et godt samarbeid med den enkelte forretningsområdene

- Representere forretningsområdet eksternt der det er naturlig ut i fra stilling eller vedkommendes kvalifikasjoner.

- Oppkjøpsvurderinger

Kvalifikasjoner:

- Høyere utdanning.

- Solid erfaring fra ledelse av endringsprosesser og kulturbygging. Gjerne fra en sammenlignbar bransje hvor system, struktur, styringssystemer og HMS har stått sentralt.

- Solid og dokumenterbar erfaring fra moderne linjeledelse er nødvendig.

- Erfaring fra verdikjedeutvikling og –forbedring. Herunder også erfaring fra utvikling av prosesser, rutiner og systemer som sikrer god styring.

- Fremstå som en sterk, tydelig og samlende leder som evner å formidle og skape entusiasme om selskapets mål og strategier.

- Gjennom motivasjon og handlekraft videreutvikle kompetanse og leveransekvalitet samt skape et godt arbeidsmiljø med stort engasjement og teamtankegang.

- Strategisk legning og forretningsforståelse kombinert med operativ kremmerånd, vilje, engasjement og kraft til å ville drive forretning, gjennomføre prosesser og generere resultater.

- Strukturert i tenkning og arbeidsform, evne til å definere gode og effektive strukturer/prosesser.

- Tillitsbyggende og tydelig på kommunikasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst se www.bonesvirik.no eller ta kontakt med vår rekrutteringspartner Bønes Virik AS ved Hedevig Castberg (95 22 98 60).

Søknadsfrist 12. oktober. Vi ser frem til å høre fra deg.

Vis flere stillinger: