Refser Bondevik for brutte tunnel-løfter

Tor-Arne Strøm retter en rett politisk høyre mot Bondevik-regjeringen for ikke å ha fulgt opp løftet om penger til Umskar-tunnel, skriver Rana Blad.

- Verken regjeringen eller Frp har vært villige til å følge opp løftet om penger til tunnel, sier Strøm og viser til at det heller ikke i revidert nasjonalbudsjett var avsatt ei krone til Umskar-tunnelen. Det var Bondevik I-regjeringen som våren 1999 lovet å bevilge omlag 200 millioner kroner til tunnel gjennom Umskaret. Tunnelen skulle være en indirekte kompensasjon for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift, som rammet flere nordnorske bedrifter. Lokalt var det stålverksindustrien i Rana som ble hardest rammet av EFTA-domstolens konklusjon om at den norske arbeidsgiveravgiftsordningen ikke var forenelig med EØS-avtalen, skriver Rana Blad.