Reed blir ny sjef i Høyer Finseth

Styret i det rådgivende ingeniørselskapet Høyer Finseth AS har ansatt Knut Reed som ny daglig leder i selskapet.

Knut Reed kommer fra stillingen som arbeidende styreleder i HR Prosjekt AS med datterselskaper. 

Reed har utstrakt ledererfaring fra inn- og utland, blant annet fra Blom ASA, Dyno Nobel og SN Power.

Reed er utdannet sivil ingeniør bygg og anlegg fra University of Manchester, Institute of Science and Technology. Han tiltrer 7. april 2015.