- Reduser tinglysningsgebyret til 400 kroner

- Ved å redusere tingslysningsgebyret på boliglån til rundt 400 kroner vil det bli bedre konkurranse om lån til privatkunder, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

Han sier at med dagens høye gebyr lønner det seg ofte ikke å skifte bank, og Konkurransetilsynet ber derfor Justis- og politidepartementet vurdere størrelsen på gebyret. Eggum Johansen peker på at for bankkunder medfører tinglysningsgebyret en ekstrakostnad, som gjør det dyrere å bytte bank. Dermed er det mindre sannsynlig at kundene bytter bank og dette svekker konkurransen om boliglån. Alle boliglån blir registrert og for dette må alle låntakere betale et gebyr til staten. Gebyret ble økt fra 1850 til 2112 kroner fra 1. juli 2004. I brevet til Justis- og politidepartementet ber Konkurransetilsynet departementet om å forklare økningen. - Beregninger Konkurransetilsynet har utført viser at med et lån på en million kroner må renten i en annen bank være minst 0,21 prosentpoeng lavere for at det skal lønne seg å bytte bank. For kunder med mindre lån, vil det stort sett ikke lønne seg å bytte bank med et så høyt gebyr for tinglysning, fastslår konkurransedirektøren. - På bakgrunn av dette mener Konkurransetilsynet at størrelsen på tinglysningsgebyret kun bør dekke kostnadene ved å utføre tjenesten. Dette ville medført at gebyret hadde kostet mellom 300 og 400 kroner, sier Eggum Johansen. Justis- og politidepartementet må svare på henvendelsen fra Konkurransetilsynet innen 15. september 2004.