Reduser saksbehandlingstiden

KOFA er evaluert. Selv om det kommet inn færre klagesaker til KOFA er en av hovedkonklusjonene at nemnda bruker for lang saksbehandlingstid.

Av Siri Legernes Resepten fornyingsminister Heidi Grande Røys skriver ut til næringslivet er at det skal bli dyrere å klage på offentlige innkjøp. Dette er en avsporing, fordi hun velger å snakke om vekslepengene heller om den reelle kostnaden Staten ikke er villig til å bla opp for varen. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har erfaring med at KOFA bruker opp til ni måneder før nemnda i det hele tatt kommer i gang med saksbehandlingen. RIF har også eksempel på at det tar halvannet år å få realitetsbehandlet klager. Hvis dette er varen KOFA gir næringslivet, er det mer hensiktsmessig å ta ut stevning for tingretten. Der er behandlingstiden langt kortere - stikk i strid med intensjonen med KOFA, som blant annet skulle bidra til attvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv måte. Dersom behandlingstiden til KOFA ikke reduseres, er det bedre å ta saken inn direkte for retten, særlig i saker der det er åpenbare brudd på regleverket og hvor leverandøren under enhver omstendighet vil forfølge sitt krav. Kjære minister Heidi Grande Røys: Ansett flere i KOFA og reduser behandlingstiden, eller legg ned KOFA i sin nåværende form!