Rautakesko i forhandlinger om kjøp av Norgros

Keskos datterselskap Rautakesko er nå i forhandlinger om å kjøpe aksjemajoriteten i Norgros AS, som eier Byggmakker. Rautakesko sier målet er å få til en avtale rundt oppkjøpet innen utgangen av juli.

Norgros-sjef Erik B. Øyno sier til Byggeindustrien at ingenting er avklart, og at det er flere enn finske Rautakesko som nå er i forhandlinger om å overta aksjene i Norgros. Det er ventet at prisen trolig vil ligge i milliardklassen. Norgros omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2004. Rautakeskos omsetning i 2004 lå på 1 150 millioner euro, hvor 36 prosent stammer fra andre land enn Finland.