Rasutsatt vei på Helgeland sikres

Nå starter arbeidet med Målvikhammartunnelen på Helgeland. Rassikringsprosjektet er godt i gang. Fredag 25. februar kl. 14:30 markerer fylkesråd May Valle at man er i startgropa for selve tunnelarbeidet, skriver vegvesen.no. 

Fakta

- Tunnelen er en rassikringstunnel som eliminerer bort 6 registrerte rasparti på fv 76 fra Borkamo til Målvika.

- Tunnelen er ca 2650 m lang.

- Forventet kostnad er 257 mill. kroner (2010 kr).

- Tunnelen vil bli utstyrt med havarinisjer, brannutrustning og belysning.

- Tunnelen skal så ferdig i desember 2012.

- Gammelveien der trafikken går i dag, vil bli stengt for trafikk og ny adkomst til Fornes blir bygd på Borkamo.

Byggherre er Statens vegvesen for Nordland fylkeskommune og entreprenør er E. Phil & Søn AS.