Illustrasjonsfoto.

Råsterk september for byggevareindustrien

Pila for salg av byggevarer pekte oppover med en rekordsterk september-måned.

Sammenlignet med september 2013, viser september 2014 en økning på 4,2 prosent (2,0 prosent korrigert for prisstigning) for innenlandsk salg av byggevarer. Det var riktignok én salgsdag mer enn i 2013, noe som bidrar til de gode tallene, men ifølge Byggevareindustriens forening vil september uansett karakteriseres som en sterk måned.

- Faktisk er det den sterkeste september-måneden for de bedriftene som inngår i utvalget, skriver de i sin statistikk-rapport.

Akkumulert pr. september viser statistikken at industrien nå ligger 3,2 prosent over 2013 nivået (1,2 prosent korrigert for prisstigning).

Signaler i markedet indikerer at også oktober viser god utvikling, men at det er mer usikkert om man vil nå opp til det rekordhøye volumet man hadde i oktober 2013.

- Godt salg i september kompenserte for det noe svakere salget i juli og august, og som gjør at Q3-volumet kun ligger 2,7 prosent under 2013-nivået som var et meget sterkt kvartal, skriver Byggevareindustriens forening.