Rassikringshåp gjort til skamme

Nasjonal rassikringsgruppe får ikke innfridd forventningene om mer penger til rassikring allerede i revidert nasjonalbudsjett.

Samferdselsministeren kom tirsdag verken med løfter eller signaler og la bare fram erklæringer som er kjent fra før, at regjeringen vil prioritere vei og trafikksikkerhet. Ikke godt nok. Jeg er ikke fornøyd med svaret, sier lederen av rassikringsgruppen, Åshild Kjelsnes, til NTB Tirsdag var alle gode krefter for rassikring samlet til konferanse i Oslo. Forventningene til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) var store håpet var i det minste signaler om at budsjettposten på 560 millioner kroner, som i 2007 er avsatt til rassikring, vil bli økt i revidert til våren. Det kreves en milliard kroner årlig de nærmeste 20 årene til rassikring av spesielt utsatte norske veier, ifølge Nasjonal rassikringsgruppe, en offentlig sammenslutning av landets sju mest rasutsatte fylker, fire på Vestlandet og tre i Nord-Norge. Ingen løfter Men nei. Statsråden kom verken med løfter eller klare signaler om mer penge: Det jeg kan love, er at regjeringen prioriterer rassikring høyt. Det vil vi vise gjennom Nasjonal transportplan, som vi nå arbeider med, sier Navarsete til NTB. Hun regner med at transportplanen, NTP 2010-2019, blir lagt fram som stortingsmelding ved årsskiftet 2008-09 På konferansen minnet hun om Soria Moria-erklæringen og presiserte hvor viktig det er ikke minst for folk i distriktene at de kan ferdes trygt på veiene. Det er avgjørende for folk flest og er en forutsetning for at næringslivet skal blomstre. Betyr det at det fortsatt bare vil være 560 millioner til formålet i inneværende år? Det får du se når vi får lagt fram revidert nasjonalbudsjett... Men det som er helt sikkert: regjeringen vil igangsette utredning og forskning på klimautfordringene vi står overfor og på hvordan dette innvirker på samferdselssektoren og veitryggheten. Klimaforskerne konkluderer med at vi vil få mildere vintre, varmere og tørrere somrer og vesentlig økt nedbør, særlig høst og vinter. Det er utført mye forskning og utredning, men det er behov for mer, sier statsråden. Ikke fornøyd Jeg er ikke fornøyd med svaret. Det vi må klamre oss til, og som vi kommer til å minne statsråden om ved en hver anledning, er hennes relativt klare uttalelse om at hun prioriterer rassikring høyt og at regjeringen vil ha fokus på dette, sier lederen av rassikringsgruppen, Åshild Kjelsnes, til NTB. Hun mener likevel å ha et realistisk håp om økte bevilgninger til formålet de nærmeste år. Jeg tror faktisk at bevilgningene kommer til å øke. Hvis regjeringen ikke øker denne bevilgningen vesentlig, så står den jo ikke til troende ut fra det de selv hevder, sier rassikringsgeneralen, som ikke kan beskyldes for å løpe opposisjonens ærend hun er fungerende fylkesvaraordfører for Arbeiderpartiet i Sogn og Fjordane. Åshild Kjelsnes sier det er et skrikende behov for tilførsel av penger for at folk skal føle seg trygge på veiene våre. Hun regner med at det er nærmere 2.000 punkter som er direkte rasfarlige på norske veier landet rundt, først og fremst på Vestlandet og i Nord-Norge.