Rasofre i Bergen slipper å flytte tilbake

Dette er en gledens dag for oss, sa beboerrepresentant Malvin Holsen etter at byrådet i Bergen onsdag besluttet å overta de rasskadde eller rastruede boligene i Hatlestad terrasse.

I dag har vi det veldig godt. Det er bare glede over at kommunen har gjort dette vedtaket. Nå trenger ingen barn flytte tilbake til Hatlestad terrasse og være redde for ras, sa Holsen. Kjøper 16 boliger Både Holsen og de øvrige beboerne i de rasutsatte husene i Hatlestad terrasse har tidligere gitt uttrykk for at de ønsket at husene ikke blir bygd opp igjen. Nå får de ønsket sitt oppfylt av Bergen kommune. Vi har lagt avgjørende vekt på hva beboerne ønsket, og vi har prioritert denne saken for at beboerne skal slippe å leve med usikkerhet lenger enn nødvendig, sa byrådsleder Monica Mæland (H) da hun presenterte byrådets beslutning på en pressekonferanse onsdag. Byrådet har bestemt at kommunen skal gå inn og kjøpe 16 boliger i Hatlestad terrasse, som ble rammet av jordras natt til 14. september i år. To personer mistet livet og et barn og en tredje voksen ble alvorlig skadd i raset. Flere av boligene som kommunen kjøper ble ødelagt av jordraset mens andre ikke ble direkte berørt. Men alle de 16 boligene ligger i et rasutsatt område, og beboerne har vært evakuert. Dyrest Kommunen har vurdert to alternativer enten å rassikre området eller oppkjøp av alle rasutsatte hus. Sikring er beregnet til 37 millioner kroner og ville medført en rekke ulemper lang byggetid, farlig arbeid og regelmessig ettersyn. Selv med sikring ville de fleste beboerne ikke ønske å flytte tilbake. Nå blir husene i rekkehusrekken som ble rammet av skredet, revet og ny vei blir bygget på tomten. Kostnadene med å kjøpe og rive de 16 boligene er beregnet til 54 millioner kroner. Kommunen forskutterer beløpet og går i forhandlinger med Naturskadefondet og forsikringsselskapene om fordeling av utgiftene. Byrådsleder Mæland sa at økonomien ikke har vært det avgjørende ved byrådets vurdering. Hun mente også at de to alternative ikke ligger så langt fra hverandre i pris. Løsningen er imidlertid avhengig av at alle beboerne godtar den, sa hun. Forhandlinger Malvin Holsen, som er en av talsmennene for beboerne, sier at han regner med at alle vi godta løsningen. Alle beboerne har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å flytte tilbake, og det har kommunen godtatt. Dette er en gledens dag for oss, vi får komme tilbake til de praktiske spørsmål etter hvert, sier Holsen. Han var onsdag full av lovord over kommunens engasjement i saken. Kommunen har beregnet verdien per bolig til mellom 1,8 og 2,5 millioner kroner. Hver enkelt bolig må vurderes og verdsettes for seg, sier Mæland. Hun forteller også at kommunen har lagt opp til å hjelpe Hatlestad-beboerne som ønsker å bo samlet, til å skaffe tomter eller boliger i nærområdet. Mæland sier også at vedtaket om å gå inn og kjøpe boligene ikke betyr at kommunen tar på seg noe juridisk ansvar for ulykken.