Ras skyldes uvettig graving

Bønder som graver i skråninger uten å melde fra eller sjekke grunnforholdene, er selv årsaken til at det senere går ras. Det mener Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).

Alle jordras skyldes i prinsippet mennesker, enten etter inngrep eller etter manglende sikring. Skal det graves ut mer enn et lastebillass, bør gravingen vurderes av en geotekniker på forhånd. Vi kan ikke gå ut fra at jordbrukerne har detaljkunnskap om skredfaren, sier skredleder Terje H. Bargel i NGU til Nationen. I dag kan norske gårdbrukere fritt grave grøfter, fylle ut overskuddsmasse og planere ut terrenget uten å sende søknad til myndighetene. Men plan- og bygningsloven er under revisjon, og bøndenes gravefrihet står for fall, ifølge avisen. I 1978 utløste en bonde på Rissa århundrets største kvikkleireskred da han gravde ut tomt til et tilbygg. En 32-årig kvinne omkom, og 15 gårdsbruk, ett grendehus og 330 mål gikk med da innpå 6 millioner kubikkmeter leire raste ut i Fosen-bygda.