Kryssingen av Bjørnafjorden i den planlagte Hordfast-strekningen. Illustrasjon: Plan Arkitekter / Statens vegvesen

Rapport slakter nyttevurderingen av veiprosjekter

Forskningsprogrammet Concept ved NTNU er ikke nådig når de vurderer samfunnsnytten av store veiutbygginger i lys av bompengeeffekten på norske bilister.

Det skriver NRK Hordaland i en artikkel på sine nettsider.

– Høye bompengesatser vil redusere trafikken. Det påvirker selvfølgelig hvor samfunnsnyttig det er å bygge, for eksempel, Hordfast, sier Concept-forsker Morten Welde.

Welde mener samfunnsøkonomisk lønnsomhet rundt norsk veiutbygging fremstilles uriktig av utbyggerne, og at denne overvurderes i de aller fleste tilfeller.

– Spesielt langs kysten og i prosjekter med høye bompengetakster og mye lokaltrafikk kan bompenger føre til at samfunnsnytten kan bli mer enn halvert, sier han.

Fjordkryssingsprosjektet Hordfast skal, etter planen, bli den dyreste delen av utbyggingen av fergefri E39 mellom Stavanger og Trondheim. Forventet kostnad ligger på rundt 43 milliarder kroner, opp fra estimerte 19, milliarder da fjordkryssingen ble vedtatt i 2013.

Staten skal betale 21 milliarder til prosjektet, skriver NRK.

– Det er et paradoks at de ikke har tatt hensyn til hvilke konsekvenser bompengene vil ha for trafikkmengden og nytten av Hordfast. Skulle det bli veldig høye takster, er jeg overbevist om at det blir veldig lite pendling, for eksempel mellom Stord og Os, sier Welde.

Det har blitt antydet opp mot 500 kroner per passering for personbiler i Hordfast, heter det i artikkelen.

Når bompengene ikke er med i regnestykket, har Statens vegvesen kommet frem til at nytten for Hordfastprosjektet blir åtte prosent av kostnaden på 43 milliarder når man fordeler nytten over 40 år.