Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Rapport: Ni fylker har fått dårligere veier

I nesten halvparten av landets fylker er standarden på riks- og fylkesveiene blitt dårligere de siste fem årene, viser en ny rapport.

Rambøll & Co. har målt veikvaliteten på oppdrag fra interesseorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Resultatet er samlet i en rapport som overleveres til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tirsdag, skriver Aftenposten.

Vestfold har de beste veiene i landet, fulgt av Hedmark og Akershus, men ingen fylker oppfyller alle standardkravene som finnes. På bunnen av listen ligger Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark.

– Situasjonen mange steder er prekær og går på sikkerheten løs. Det understreker med all tydelighet behovet for krav til standard på fylkesveier, slik det er for riksveier, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

– Det skal ikke være slik at riks- og fylkesveier er bedre for noen enn for andre, avhengig av hvor de bor, sier han.

I de fem årene som er gått siden forrige gang Rambøll undersøkte veikvaliteten, har «ni fylker har fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei», heter det i rapporten. Møre og Romsdal har hatt den mest negative utviklingen, fulgt av Oslo og Finnmark.

Den samlede bilbruken har økt med seks prosent de siste årene. I 2014 kjørte hver av oss i snitt 20 kilometer hver dag. (©NTB)